REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova,
AO „EcoFin-Consult”,

Reprezentant Naţional al Republicii Moldova în Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ)
şi membru cu drepturi depline al acesteia, organizează

Seminar consultativ-practic* privind

Încheierea exercițiului financiar 2017:

 • Modificări contabile relevante întocmirii situațiilor financiare anuale.
 • Aspecte fiscale aferente exercitiului financiar al anului 2017.
 • Întocmirea Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12).

Modificări legislative aplicabile din 01.01.2018.

 • Noi forme de raportare în anul 2018 - Formularul IPC18, DSA18. Particularități de completare și depunere a acestora.

* Participanții la seminar vor fi asigurați cu material informativ și pauze de cafea.

DURATA SEMINARULUI: 11 ore academice.

PERIOADA DESFĂȘURĂRII SEMINARULUI:

 • GRUPA ROMÂNĂ: 15 martie 2018, orele 0900 - 1800.
 • GRUPA RUSĂ: 27 februarie 2018, orele 0900 - 1800.

LECTOR: Marcela DIMA, auditor, contabil practic certificat, deținătoarea diplomelor Dip-IFR-rus şi CAP/CIPA, dr. în economie, conf. univ. ASEM. Membru al grupului de lucru instituit pe lângă Ministerul Finanţelor RM privind elaborarea Noilor SNC. Elaborator al Tranziției la noul plan de conturi contabile. Consultant în implementarea practică a SIRF-urilor la diverse companii din RM.

LOCAȚIA: str. M. Kogălniceanu 34, mun. Chișinău, MD - 2012.

COSTUL PARTICIPĂRII LA SEMINAR:

 • 830 lei MD - pentru membrii AO EcoFin-Consult;
 • 950 lei MD - pentru partenerii AO EcoFin-Consult;
 • 1060 lei MD - pentru alți doritori de a se înscrie la seminar.

** Taxa de instruire este scutită de TVA, conf. art. 103 alin. 5 Cod Fiscal RM.

CEREREA DE ÎNSCRIERE se anexează.

RECHIZITE BANCARE AO ”EcoFin-Consult”:

 • IDNO 1011620001208
 • Cod IBAN: MD93ML000000002251809713
 • BC "Moldindconbank” SA, fil. Centru Chişinău
 • Codul băncii: MOLDMD2X309

INFORMAȚII SUPLIMENTARE pot fi obținute la adresa electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la nr. de telefon (0 22) 54 19 40, 0 688 127 68; 079 377 375. Persoană de contact: Olga Ţurcanu.

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента