REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT

Семинар на русском языке

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova,
AO „EcoFin-Consult”,

organizează

Seminar consultativ-practic* privind

Încheierea exercitiului financiar 2016:

 • Modificări contabile relevante întocmirii situațiilor financiare anuale.
 • Aspecte fiscale aferente exercitiului financiar al anului 2016.
 • Aplicații practice:
  • СÎntocmirea situației financiare conform reglementărilor noi.
  • Întocmirea anexelor și Notei explicative la situațiile financiare.
  • Corectarea erorilor depistate la întocmirea situațiilor financiare.
  • Întocmirea Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12).

*Participanții la seminar vor fi asigurați cu material informativ și pauze de cafea.

DURATA SEMINARULUI: 10 ore academice.

PERIOADA DESFĂȘURĂRII SEMINARULUI: 27 februarie 2017, orele 0900 - 1700.

LIMBA DE INSTRUIRE: ROMÂNĂ

LECTOR: Marcela DIMA, auditor, contabil practic certificat, deținătoarea diplomelor Dip-IFR-rus şi CAP/CIPA, dr. în economie, conf. univ. ASEM. Membru al grupului de lucru instituit pe lângă Ministerul Finanţelor RM privind elaborarea Noilor SNC. Elaborator al Tranziției la noul plan de conturi contabile. Consultant în implementarea practică a SIRF-urilor la diverse companii din RM.

LOCAȚIA: str. M. Kogălniceanu 34, mun. Chișinău, MD - 2012.

COSTUL PARTICIPĂRII LA SEMINAR**:

 • 830 lei MD - pentru membrii AO EcoFin-Consult;
 • 950 lei MD - pentru partenerii AO EcoFin-Consult;
 • 1060 lei MD - pentru alți doritori de a se înscrie la seminar.

**Taxa de instruire este scutită de TVA, conf. art. 103 alin. 5 Cod Fiscal RM.

CEREREA DE ÎNSCRIERE se anexează.

 

RECHIZITE BANCARE AO ”EcoFin-Consult”:

IDNO 1011620001208;
IBAN: MD93ML000000002251809713;
BC "Moldindconbank” SA, fil. Centru Chişinău;
Codul băncii: MOLDMD2X309.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE pot fi obținute la adresa electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la nr. de telefon (0 22) 27 33 94, 0 688 127 68; 079 377 375.

Persoană de contact: Olga Ţurcanu.

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента