REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT
Clienții

Portofoliu de clienţi

Email Imprimare PDF

Denumirea întreprinderii

Standardul de referinţă ISO implementat

Genul de activitate practicat de compania beneficiară

ICS Le Bridge Corporation Limited SRL

ISO 9001:2008

Comercializarea si distribuţia bunurilor de larg consum în magazinele duty free etc.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Învăţământ superior

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi

Învăţământ superior

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Învățământ superior

Inconarm SA

Fabricarea şi comercializarea blocurilor din beton armat, armăturii.

Cariera Cobusca SA

Extragerea zăcămintelor minerale: nisip, fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

Baştina Radog SRL

Servicii de poligrafie

Stip SRL

Producerea jucăriilor moi

ÎCS Euroconfort SRL

Producerea şi realizarea termopanelor + livrarea

Profiplast SRL

Serviciu de construcţie

Centrul Naţional de Verificare a Producţiei Alcoolice

Controlul asupra calităţii şi inofensivităţii producţiei alcoolice

Codru Nord SRL

Producerea şi realizarea  plantelor decorative, material verde săditor, seminţelor de flori şi puieţilor de pomi fructiferi.

Conluxart SRL

Servicii: Lucrări de montare a învelitorilor de orice complexitate, inclusiv tip mansardă. Instalarea ferestrelor de mansardă. Montarea sistemelor de colectare a apelor pluviale

Capital Estate SRL (Skytower)

Darea în locaţiune a spaţiilor

Tehelectro SV SRL

Producerea si comercializarea cablurilor şi fibrelor electrice

Artasbocem SRL

Comercializarea materialelor de construcţie

Ecofin-Consult-Evaluare SRL

Prestarea serviciilor juridice, evaluarea patrimoniului

Fin Consultant SRL

Editarea revistei de consultanta in management

Audit Expres SRL

Prestarea serviciilor de evidenta contabilă, audit, consulting

Metar Grup SRL

Producerea amestecurilor uscate şi lichide

IMC Infocredit  SRL

Biroul istoriilor de credit

Belnis SRL

Prestări servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.

Exela Produse SRL

Servicii de construcţie

Nefis SRL

ISO 22000:2005

Producerea produselor de patiserie

IM Inconex-Com Production SRL

ISO 9001:2008
+ISO 14001:2004

Construcţii civile si industriale, producerea materialelor de construcţie (confecţii de metal, uşi si ferestre din PVC, aluminiu), congestionarea mobilei, producerea betoanelor si a mortarului, pavaje si bordure.

Rostral SRL

Proiectarea şi construcţia blocurilor locative şi comerciale

Carahasani Vin SA

ISO 9001:2008
+ISO 22000:2005

Producerea şi comercializarea vinurilor

Sandriliona SRL

Producerea îngheţatei, covrigi, foietaj

Servicii Comunale Floresti SA

Prestarea serviciilor de realizare a apei potabile

IM Beermaster SRL

Producerea, îmbutelierea apei, berii şi băuturilor răcoritoare

Drosera SRL

Producerea şi comercializarea băuturilor răcoritoare

Daron Lux SRL

Producerea biscuiţilor şi produse de panificaţie

VC Saturn-13 SRL

Producerea şi comercializarea brânzeturilor

PB Nord SRL

Comercializarea şi producerea ouălor, activitatea staţiunilor avicole de incubaţie, fabricarea nutreţurilor pentru animale.

IM Puratos-Moldova SRL

Producerea ingredientelor pentru produsele de patiserie: premixe de ciocolata, etc.

Chişla Nouă SRL

Servicii hoteliere, alimentaţie publică

SC Vastdial&Co SRL

Procesarea şi îmbutelierea mierii de albine, prelucrarea cerii

SC Agrotinlac SRL

Producerea sucurilor naturale

MERE NORD

Recoltarea merelor, depozitare comercializare

TUTUN-CTC SA

ISO 9001:2008
+ISO 14001:2004
+OHSAS 18001:2007

Producerea articolelor de tutungerie

Bad Prim SRL

Construcţii civile şi comerciale

ICS Stal Petrol SRL

Importul, producerea, comercializarea produselor de hidrocarburi: petrol, ulei

Migdal P SA

ISO 9001:2008
+ISO 14001:2004
+ISO 22000:2005

Fabricarea, păstrarea şi comercializarea  vinurilor

IS Moldsuinhibrid

ISO 9001:2008
+OHSAS 18001:2007
+ISO 22000:2005

Selecţia şi hibridarea suinelor

Folicain SRL

Fabricarea, păstrarea şi comercializarea  vinurilor

CVC Mileştii Mici

ISO 9001:2008
+ ISO 14001:2004
+OHSAS 18001:2007
+ ISO 22000:2005

Fabricarea, păstrarea şi comercializarea  vinurilor

Orange Moldova SA

ISO 9001:2008
+ISO 14001:2004
+OHSAS 18001:2007
+ISO/CEI 27001:2005

Servicii telefonie mobilă, Internet, reparaţii telefoane mobile, comercializare telefoane mobile

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента