REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT

Avantajele Sistemului Integrat de Management

Email Imprimare PDF

Obstacolele întîmpinate de organizaţii în realizarea obiectivelor şi scopurilor propuse, adesori sînt rezultatul nerespectării condiţiilor de calitate, de mediu , de siguranţă şi sănătate a personalului, de securitate a informaţiilor etc.. Astfel, necesitatea integrării acestor domenii a determinat constituirea unui Sistem Integrat de Management.

O certificare a sistemelor integrate de management reprezintă cea mai bună soluţie pentru o organizaţie adeptă a conceptului de Management al Calităţii Totale ce aspiră spre excelenţă.

Abordarea proceselor şi activităţilor unei organizaţii, atît prin prisma cerinţelor privind calitatea produselor şi a serviciilor, căt şi protecţia mediului, sănătatea şi securitatea muncii, este fundamentul unui sistem integrat de management.

În concordanţă cu experienţa celor care au reuşit în afaceri, sistemele de management integrate, dau soluţii pentru calitatea produsului/serviciului avînd ca reper următoarele documente referenţiale: calitate- ISO 9001: 2001, mediu - ISO 14001:2005, sănătatea şi securitatea angajaţilor-OHSAS 18001:2004, siguranţa alimentului - HACCP/ISO-22000:2005 şi securitatea informaţiilor - ISO/CEI 27001:2005. Practic, un sistem integrat de management este un mod de a proiecta şi implementa, respectiv a certifica două sau mai multe sisteme de management (Calitate, Mediu, Siguranţa Alimentară, Siguranţă şi Sănătate Ocupaţională, etc). Implementarea şi certificarea a două sau mai multe sisteme într-o organizaţie se poate face şi în paralel.

Combinaţiile între sistemele de management cele mai utilizate sînt:
 • Calitate-Mediu
 • Calitate-ISO22000
 • Calitate-SMSI
 • Calitate-Mediu-OHSAS
 • Calitate-Mediu-ISO22000
 • Calitate-Mediu-SMSI
 • Calitate-Mediu-OHSAS-SMSI

Pentru a reuşi integrarea a două sau a mai multor sisteme de management, este absolut necesară o înţelegere cît mai bună a organizaţiei, optimizarea procesului decizional şi elaborarea şi planificarea unei strategii de dezvoltare care să se fundamenteze pe principiile managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii muncii.

Integrarea a două sau mai multe sisteme de management într-un sistem de management integrat poate avea următoarele avantaje:
 • simplificarea sistemelor de management deja existente, în cazul în care acestea există;
 • cresterea beneficiilor aduse de fiecare sistem în parte
 • optimizarea consumului de resurse utilizate;
 • micşorarea costurilor de menţinere a mai multor sisteme de management;
 • stabilirea unui cadru unic pentru îmbunătăţirea continuă a tuturor standardelor;
 • se defineşte o politică de calitate, mediu, sănătate şi securitate a muncii, igiena alimentară;
 • se stabilesc procesele, problemele de mediu, cele privind sănătatea şi securitatea muncii care rezultă din activităţi, produse, pentru a asigura calitatea produselor şi a determina rezultatul avut asupra mediului, sănătăţii şi securităţii muncii;
 • se stabilesc priorităţile şi se hotărăsc obiectivele generale şi individuale;
 • se creează toate condiţiile pentru activităţile de planificare, control, monitorizare, acţiuni corective, audit şi analiză;
 • se identifică reglementările relevante din domeniu;
 • se creează, prin toate acestea, o mai mare capabilitate de a se adapta modificarilor de pe piaţă, cerinţelor clienţilor, noilor tendinţe, etc.

Un sistem integrat de management reprezinta o abordare managerială logică şi sistematică ceea ce permite luarea de decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale ce conduc la funcţionarea eficientă a unei organizaţii, atât din punct de vedere al calităţii cât şi al mediului sau siguranţei şi igienei alimentare etc.

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента