REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT
Consulting ISO

Consultanţă în implementarea standardelor de calitate (ISO)

Odată cu tranziţia la economia de piaţă, cu puternice valenţe concurenţiale, şi Republica Moldova a intrat într-un proces de profunde transformări, care a impus apoi acţiuni de restructurare a economiei naţionale. Ca urmare a acestor restructurări, agenţii economici se confruntă cu mai multe dificultăţi ce îngreuiază dezvoltarea acestora şi limitează accesul lor atât pe piaţa internă, precum şi pe cea externă.
Întru îmbunătăţirea performanţei şi competitivităţii pe piaţa naţională şi internaţională a agenţilor economici, Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova „AO Ecofin-Consult”, imediat după înfiinţarea acesteia, şi-a propus ca scop să ofere servicii de consultare şi pregătire a sistemelor de management pentru certificare, de evaluare a proceselor şi documentarea lor ulterioară, în scopul implementării şi certificării, inclusiv, a sistemelor de management integrat al calităţii, sisteme orientate spre obţinerea rezultatelor în raport cu obiectivele calităţii.
Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, AO „ Ecofin-Consult” Vă asigură că are experienţă bogată şi în prestarea serviciilor de implementare şi instruire în domeniul sistemelor de management al CALITĂŢII, AL SIGURANŢEI ALIMENTULUI, SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII OCUPAŢIONALE, MEDIULUI, SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE, precum şi de faptul că are capacitatea de a realiza sarcinile asumate  dispunând  de personal calificat în realizarea angajamentelor propuse.
Până în prezent, au fost implementate cu succes diverse sisteme de management al calităţii, inclusiv, integrate, la întreprinderi din diferite domenii ale economiei naţionale: industrie, construcţii, servicii, producere(mărfuri de larg consum), sfera socială, telefonie mobilă etc.
Informaţiile despre organizaţiile pregătite  pentru certificarea SMC (Sistem de Management al Calităţii), precum şi SMI (Sistem de Management Integrat), în conformitate cu standardele internaţionale ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007 şi ISO/CEI 27001:2005, respectiv, sunt prezentate la compartimentele sub denumirile ETAPELE  PROGRAMULUI  DE CONSULTANŢĂ, AVANTAJELE  SISTEMULUI  INTEGRAT  ŞI PORTOFOLIU  CLIENŢI.
La 22 de unităţi (organizaţii) a fost implementat SMC în conformitate cu standardul internaţional ISO 9001, redacţia 2000 şi 2008; la 23 de unităţi (organizaţii)  au  fost implementate sisteme de management integrate, în conformitate cu standardele internaţionale ISO 9001:2008; ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO/CEI 27001:2005, ISO 29990, dintre care, la 24 de unităţi (organizaţii) s-au desfăşurat instruiri în domeniul sistemului de management calitate, siguranţa alimentului, securitate şi sănătate ocupaţională, mediu, securitatea informaţiilor, inclusiv, instruire a  auditorilor  interni.  Printre acestea sunt: Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Bad Prim SRL, Tutun-CTC  SA, CVC Mileştii Mici, Orange Moldova SA, Sandriliona SRL etc.

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента