REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT
Consulting ISO ISO 22000

ISO 22000

ISO:22000 (HACCP) – mijloc de îmbunătăițre a performanței companiei

ISO 22000 Pentru a supravieţui în competiţia de pe piaţă, e necesar de a fi mereu cu un pas înainte în evoluţia firească a unei întreprinderi, afaceri sau în mişcarea către afirmare. Cu toate că este destul de dificil a oferi produse de calitate în situaţia în care exigenţele clienţilor sînt într-o continuă creştere în ceea ce priveşte designul, performanţa, siguranţa, calitatea produselor şi serviciilor pe care le cumpără şi le folosesc. Astfel, calitatea produselor şi serviciilor prestate devine o condiţie obligatorie atît pentru întreprinderile orientate către export, cît şi pentru piaţa internă.

Principiile sistemului de management al siguranţei alimentare ISO 22000/(HACCP) sînt un mijloc de a orienta întreprinderea/organizaţia către ţelurile propuse şi de a îmbunătăţi în mod continuu performanţele acesteia.

Necesitatea implementării sistemului de management al siguranţei alimentare ISO 22000/(HACCP) este motivată de faptul că calitatea produselor alimentare are urmări directe asupra sănătăţii fiecăruia dintre noi, şi nu toate pericolele pot fi controlate pe lanţul alimentar prin folosirea regulilor de bună practică, precum buna practică agricolă, de igienă, şi de producţie. Produsele alimentare ajung la consumatori prin intermediul lanţurilor logistice care pot implica diferite tipuri de factori şi pot trece mai multe frontiere. O verigă slabă poate afecta securitatea produselor alimentare care pot deveni periculoase pentru sănătate, generând riscuri pentru consumatori şi costuri considerabile pentru furnizori. Întrucât riscurile cu privire la securitatea alimentelor pot aparea în orice punct din lant, un control adecvat al ansamblului este esenţial. Securitatea alimentelor constituie responsabilitatea comună a tuturor factorilor care intervin în procese şi necesită îmbinarea eforturilor lor.

ISO 22000 Standardul ISO 22000 a fost elaborat cu participarea specialiştilor din domeniul alimentar şi subliniază cerintele pentru certificarea HACCP, contribuind astfel la standardizarea şi armonizarea sistemelor HACCP din întreaga lume. ISO 22000 cuprinde principiile HACCP şi integrează cerinţele standardelor - cheie elaborate de diverse asociaţii de distribuitori, la nivel mondial (în lume există peste 20 de scheme de management ale siguranţei alimentare, dezvoltate de companii sau asociaţii naţionale).

Standardul internaţional permite unei organizaţii:
 • să planifice, să implementeze, să opereze, să menţină şi să actualizeze sistemul de management al siguranţei alimentare ce are drept scop furnizarea de produse care, în concordanţă cu scopul pentru care au fost realizate, prezintă siguranţă pentru consumator;
 • să demonstreze respectarea cerinţelor legale aplicabile în domeniul siguranţei alimentare;
 • să evalueze cerinţele clienţilor şi să demonstreze conformitatea cu cerinţele referitoare la siguranţa alimentului, stabilite de comun acord cu clientul, pentru a creşte gradul de satisfacţie al acestuia;
 • să comunice efectiv cu furnizorii, clienţii şi părţile interesate din domeniul alimentar în legătură cu aspectele legate de siguranţa alimentului;
 • să se asigure că organizaţia se conformează politicii de siguranţă alimentară care a fost stabilită.
Beneficiile implementării ISO 22000 sînt:
 • Integrarea procedurilor moderne ale analizei de risc şi conceptului de prevenire sub aspectul protecţiei sănătăţii consumatorului în sistemul de management existent;
 • Mai mare siguranţă a produsului şi riscuri scăzute la garantarea produsului;
 • Îmbunătăţirea semnificativă a comunicării şi creşterea nivelului de încredere între clienţi, furnizori şi autorităţile de supraveghere;
 • Analiza sistematică, derularea unor procese sigure şi eficiente în sensul siguranţei produselor alimentare şi direcţionarea proceselor pentru identificarea potenţialelor riscuri referitoare la igienă care pot periclita sănătatea consumatorului;
 • Prevenirea problemelor care pot să apară, referitoare la garantarea produselor;
 • Ajută firmele din industria alimentară să devină competitive pe piaţa internaţională;
 • O mai mare garanţie a calităţii şi igienei alimentelor;
 • Diminuarea barierelor comerţului internaţional.

Un alt beneficiu al ISO 22000 este acela că prin el se extinde cu succes abordarea sistemului de management al calităţii (ISO 9001:2000). Elaborarea ISO 22000 s-a bazat pe ipoteza că cele mai eficiente sisteme de securitate a alimentelor sînt cele care sînt elaborate, gestionate şi îmbunătăţite permanent, în cadrul unui sistem structurat de management şi care sînt încorporate în activităţile globale de management al unei organizaţii. Întreprinderile deja certificate în conformitate cu ISO 9001 nu vor întâmpina nici o dificultate în a obtine şi o certificare în conformitate cu ISO 22000. Cerinţele standardului ISO 22000 sînt generale şi sînt destinate sa fie aplicate de către toate organizaţiile din lanţul alimentar, indiferent de dimensiuni şi complexitate.

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента