REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT
Consulting ISO ISO 9001

ISO 9001

Ce înseamnă ISO?

ISO 9001 Organizaţia Internaţională de Standartizare (ISO) este o reţea de instituţii de standartizare din 156 de ţări, cu secretariatul general la Geneva, care coordonează sistemul respectiv.

De la înfiinţarea sa din anul 1947, ISO a emis peste 15.000 de standarde în agricultură, construcţii, echipamente tehnice, medicale etc. Majoritatea certificărilor ISO se referă la un anumit produs material sau proces de producţie. De pildă, o companie care deţine mai multe fabrici pe o piaţă poate să obţină un standard ISO doar pentru una dintre fabricile sale.

Calitatea apei potabile, etichetele aplicate produselor textile, care prezintă modul în care acestea se spală, se calcă şi se întreţin, echipamentele de scufundare submarină sau pentru sporturi de iarnă, cărţile sau formatele cu care se lucrează în informatică fac obiectul unui standart separat, uneori dezvoltat de ISO împreună cu un organism specializat (pentru electrotehnică, textile etc.)

Standardele din familia ISO 9000 se referă la principiile generale aplicabile unui sistem de management al calităţii, precum şi la întreg vocabularul utilizat în acest domeniu. Managementul calităţii s-a dovedit a fi util pe mai multe planuri şi favorabil pentru o nouă tratare a managementului în general. Implementarea sistemului de management al calităţii, în conformitate cu documentele de referinţă ISO 9001:2000, presupune atingerea rezultatului prin îmbunătăţirea continuă a proceselor şi reducerea costurilor.

Procesul de actualizare a familiei de standarde ISO 9001 a avut drept scop reducerea numărului de satndarde. Astfel au fost stabilite următoarele documente referenţiale:

  • ISO 9001:2000 – conţine cerinţele pentru Sistemul de Management al Calităţii (SMC) şi se adresează în principal organizaţiilor care trebuie să demonstreze atît capacitatea asigurării conformităţii cu cerinţele clienţilor, cît şi organismului de certificare.
  • ISO 9004:2000 – furnizează îndrumări pentru creşterea performanţelor organizaţiei, prin îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii, suplimentar faţă de un minim conţinut în - ISO 9001:2000. Ambele standarde se bazează pe - ISO 9000:2000.
  • ISO 90011 – un ghid pentru auditul calităţii şi al mediului.
  • ISO/TR 10013:2001 – “Linii directoare pentru documentele sistemului de management al calităţii”
  • ISO 90015:1999 – “Management al calităţii - linii directoare pentru instruire”

 

De ce este importantă certificarea ISO?

ISO 9001 Primul răspuns este: pentru buna funcţionare a unei companii sau organizaţii care caută să-şi gestioneze mai eficient activitatea, să scape de rebuturi în producţie şi costuri inutile. Certificatul de calitate ISO, pentru o companie care aspiră să se dezvolte a ajuns să fie, un fel de paşaport spre lumea bună a afacerilor, inspirînd astfel încredere clienţilor şi furnizorilor. Atestarea ISO nu priveşte numai societăţile comerciale, ci şi instituţiile administrative, spitalele sau instituţiile de învăţămînt.

Astfel, în corespundere cu angajamentele asumate de Republica Moldova faţă de Organizaţia Mondială a Comerţului şi cerinţele Uniunii Europene, dar, totodată, şi întru asigurarea unui nivel superior al calităţiii, Guvernul Republicii Modova, pe parcursul anului 2007, a emis hotărîrea cu privire la aprobarea Concepţiei Infrastructurii Calităţii în Republica Moldova. Controlul asupra executării hotărîrii menţionate a fost pus în sarcina Ministerului Economiei şi Comerţului.

La data de 31 mai 2006 unul dintre documentele de bază, ce a fost examinat la şedinţa miniştrilor a fost Concepţia Infrastructurii Calităţii în Republica Moldova. Ministrul Economiei şi Comerţului, Valeriu Lazăr, a amenţionat că proiectul respectiv a fost elaborat în vederea îndeplinirii angajamentelor faţă de Organizaţia Mondială a Comerţului şi pentru ajustarea legislaţiei naţionale la standardele UE. Recent, experţii stăini au finalizat elaborarea raportului privind pregătirea sistemului MSTQ (metrologie, standartizare, testare şi calitate/acreditare), proiect orientat spre dezvoltarea sectorului privat şi sporirea competitivităţii.

O formă prin care o organizaţie pretinde că a atins nivelul minim, de competenţă cerut pentru a oferi produse/servicii de calitate o reprezintă certificarea „ISO 9001:2000” sau alte certificări şi acreditări. Investiţia în competenţa organizaţiei (în tehnică, tehnologie, în oameni) reprezintă principala condiţie a asigurării succesului. Astfel o organizaţie va continua să se dezvolte, indiferent de mediul de afaceri, dacă managementul său este factorul înbunătăţirii continue.

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента