REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT
Consulting ISO OHSAS 18001

OHSAS 18001

Sănătatea şi securitatea ocupaţională conform OHSAS 18001

OHSAS 18001 În societatea modernă, promovarea condiţiilor de siguranţă şi sănătate la locul de muncă şi asigurarea unui mediu de activitate confortabil, respectarea normelor legislative şi menţinerea unei bune reputaţii a afacerii reprezintă aspecte ce trebuie luate în calcul de către orice organizaţie de succes.

OHSAS reprezintă abrevierea din engleză a „Ocupational Health and Safety Management Systems”. Sistemul a apărut şi s-a dezvoltat ca răspuns la necesităţile companiilor de a se conforma standardelor din domeniul sănătăţii şi securităţii într-o manieră mai eficientă. Certificarea OHSAS 18001 demonstrează că sistemul de management al organizaţiei acţionează în direcţia protejării sănătăţii şi securităţii angajaţilor dumneavoastră.

Standardele OHSAS 18001 în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale au drept scop de a ajuta organizaţiile să formuleze politici şi obiective în acest sens. Seria de standarde include specificaţiile 18001 împreună cu îndrumările pentru implementarea unui sistem OHSAS 18001 şi anume OHSAS 18002- Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001, care a fost elaborat ca răspuns la cererea insistentă a clienţilor de a se conduce în activitatea lor de un standard recunoscut al sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, în baza căruia ar putea fi evaluate şi certificate sistemele lor de management.

Sănătatea şi securitatea ocupaţionalăStandardul este aplicabil oricărei organizaţii care doreşte să aibă o abordare proactivă în ceea ce ţine de sănătatea şi securitatea ocupaţională. Sarcinile OHSAS 18001 sînt de a identifica pericolele de la locul de muncă, de a evalua riscurile. La nivelul agenţilor economici fiecare trebuie să-şi dezvolte o strategie privind protecţia muncii, luînd în calcul o multitudine de factori de natură economică, tehnică, managerială, socio-umană, juridică etc. Important este ca măsurile ce se impun să aibă ca rezultat reducerea riscurilor.

 

Avantajele certificării sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale:
  • crearea unui sistem de muncă cu riscuri scăzute de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională;
  • realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională;
  • transparenţa şi eficacitatea managementului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale prin transpunerea rezultatelor evaluărilor de risc în planuri de acţiuni pentru minimizarea riscurilor de accidente;
  • obţinerea unor performanţe ale angajaţilor prin asigurarea unor condiţii normale la locul de muncă;
  • percepţia favorabilă din partea furnizorilor, beneficiarilor şi a societăţii în ansamblu

Promovarea siguranţei şi sănătăţii profesionale, ca parte a procesului general de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, reprezintă o strategie importantă pentru asigurarea bunăstării salariaţilor şi creşterea productivităţii.

Sănătatea, siguranţa şi bunăstarea salariaţilor sînt condiţii ce determină calitatea, productivitatea muncii, dezvoltarea socio-economică durabilă şi echitabilă.

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента