REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT
Scopuri Statutare

Protecţia drepturilor şi promovarea intereselor contribuabililor

Scopul principal al Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova  „AO Ecofin-Consult”  este protecţia drepturilor şi promovarea intereselor contribuabililor, în special, ale  auditorilor şi consultanţilor în management, precum şi promovarea reformelor  în domeniile respective, prin dezvoltarea serviciilor profesioniste de informare, consultare, asistenţă şi instruire.

Întru realizarea acestuia, AO „Ecofin-Consult” desfăşoară următoarele acţiuni şi activităţi:

 • promovează Standardele Înalte de Calitate în serviciile de audit şi consultanţă în management;
 • sprijină difuzarea informaţiilor, consultanţele specifice domeniilor, propagarea cunoştinţelor specifice, precum şi formarea de personal calificat;
 • reprezintă interesele sectorului serviciilor de consultanţă în managementul calităţii, auditului şi contabilităţii în relaţiile cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din Republica Moldova, cu cele europene şi internaţionale;
 • promovează implementarea Infrastructurii Calităţii în Republica Moldova şi a sistemelor de management al calităţii la întreprinderi;
 • susţine editarea revistei lunare ştiinţifico-consultative în management “Fin-Consultant” în trei limbi: română, rusă şi engleză.
 • elaborează şi implementează strategii şi programe pentru dezvoltarea sectorului de consultanţă în managementul calităţii;
 • participă la elaborarea proiectelor actelor normative ce ţin de activitatea de antreprenoriat, inclusiv, de cea de audit, contabilitate, consultanţă juridică şi evaluare;
 • proiectează, organizează şi realizează seminare, mese rotunde, cursuri de calificare sau de reciclare pentru membrii Asociaţiei sau pentru alte persoane interesate;
 • colaborează cu organizaţiile şi instituţiile de peste hotare întru beneficiul membrilor săi;
 • desfăşoară activitate editorială;
 • organizează seminare şi conferinţe în  domeniile de profil cu participare naţională şi internaţională;
 • oferă consultanţă în management în diferite domenii, cum ar fi:

-  consultanţă în strategii;
- consultanţă în managementul operaţional;
- consultanţă în domeniul tehnologiilor Informaţionale;
- consultanţă în domeniul resurselor umane;
- consultanţă în implementarea şi pregătirea sistemelor de management al calităţii pentru certificare;

 • gestionează  diverse proiecte.

Întru promovarea şi susţinerea calităţii în relaţiile cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din Republica Moldova,  „AO Ecofin-Consult” realizează următoarele acţiuni:

 • promovează cultura şi imaginea europeană a calităţii în Republica Moldova;
 • promovează politicile internaţionale şi europene ale calităţii, ale Organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ) în Republica Moldova;
 • dezvoltă competitivitatea prin calitate la  întreprinderile din Republica Moldova;
 • stimulează interesul şi preocupările managerilor din organizaţiile autohtone pentru Managementul calităţii;
 • facilitează tranziţia întreprinderilor din Republica Moldova de la procesele "Inspecţie" şi "Control al Calităţii" la "Asigurarea Calităţii" şi "Managementul Total al Calităţii".

Astfel, „AO Ecofin-Consult”, întru satisfacerea cerinţelor contribuabililor, vine către aceştia cu o echipă tânără şi profesionistă, specializată în domenii diverse  şi speciale de interes, cu metode şi instrumente moderne de instruire şi consultanţă, necesare realizării propriilor scopuri statutare.

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента