REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT

Articole ale autorului

Ion Prisacaru - Standardul ISO 29990 – model generic de evaluare a performanţei furnizorilor de servicii educative

Email Imprimare PDF

Ion Prisăcaru,
preşedinte al Asociaţiei Auditorilor
şi Consultanţilor în  Management
din Republica Moldova, Reprezentant
Naţional al Organizaţiei Europene pentru
Calitate (EOQ)

 

Deja peste tot în lume, în managementul corporatist de succes, cunoaşterea devine un factor din ce în ce mai important, iar educaţia este considerată din ce în ce mai mult un serviciu, care este orientat către zona de afaceri. Or, în cazul societăţii bazate pe cunoaştere, la nivel mondial, importanţa crescândă a educaţiei, s-a manifestat prin oferirea de noi oportunităţi economice, cum ar fi, spre exemplu, iniţierea de activităţi care furnizează servicii de instruire generatoare de profit.

Spre regret, societatea moldovenească, precum am menţionat şi cu alte ocazii, la moment, nu acceptă că sistemul educaţional, cu toate treptele acestuia, prestează un serviciu al căruia produs este unul educaţional. Prin urmare, asigurarea calităţii acestuia devine un deziderat, o problemă crucială dacă doriţi. În această ordine de idei, cu certitudine, nu mai este nevoie de argumente suplimentare referitoare la postulatul că doar prin asigurarea calităţii şi eficienţei educaţiei, a formării profesionale, în special, precum şi prin îmbunătăţirea transferului de cunoştinţe, alături de creşterea transparenţei şi comparabilităţii serviciilor oferite în acest domeniu, se va reuşi a impune furnizorii de servicii educative să purceadă la îmbunătăţirea capacităţii lor de a oferi în mod constant o prestaţie de valoare, de a îmbunătăţi eficienţa organizaţională, inclusiv, reducerea costurilor totale ale acestei afaceri.

Întru atingerea acestor obiective, a şi fost elaborat noul standard ISO 29990:2010, care are ca scop îmbunătățirea calităţii ofertelor de pe piaţa internaţională ce include serviciile de educaţie şi instruire pe domenii specifice, cum ar fi formarea profesională, învăţarea pe toată durata vieţii şi training-urile la locul de muncă, facilitând-se compararea acestora la nivel mondial.

Concomitent, noul document de reglementare nominalizat sporeşte transparenţa pe piaţa educaţională, oferind o alternativă unică, care este susţinută de consensul, la nivel internaţional, al unei impresionante varietăţi de standarde ce există în prezent în domeniul educaţional. Prin acesta se mai oferă şi un model genetic de practică profesională de calitate şi performanţă, precum şi o referinţă comună, atât pentru furnizorii de servicii de educaţie, precum şi pentru clienţii lor în ceea ce priveşte proiectarea, dezvoltarea şi transmiterea de cunoştinţe, treningul şi dezvoltarea profesională.

Ceea ce este deosebit de important - standardul încurajează concentrarea activităţii pe audient şi pe rezultatele procesului de învăţare, subliniindu-se întreaga gamă de opţiuni disponibile pentru furnizarea de servicii educative. Dat fiind că se abordează competenţa furnizorilor de servicii de educaţie şi formare profesională, standardul mai are şi menirea de a fi utilizat în asistenţa organizaţiilor şi persoanelor fizice la selectarea ofertantului optim, care să îndeplinească cerinţele şi aşteptările acestora legate de competenţa şi de dezvoltarea capacităţilor.

Noul standard este orientat, într-adevăr, către calitatea serviciilor educaţionale furnizate, prin acesta insistându-se, concomitent, pe analiza nevoilor potenţialilor audienţi şi pe evaluarea formării. Fiind destinat organismelor de formare profesională, documentul certifică ansamblul programelor de formare oferite de aceşti furnizori. Astfel, furnizorii sunt incitaţi să analizeze nevoile de formare ale audienţilor (stagiarilor) în funcţie de profilul lor şi de nivelul lor de calificare. Aceştia trebuie să se asigure şi că mijloacele şi metodele formării corespund dorinţelor şi obiectivelor aşteptate de organizaţie şi de angajat, obiectivul constituindu-l evitarea erorilor în orientarea profesională. Prin intermediul acestui standard orice potenţial audient, dacă este interesat, poate să compare prestaţiile pieţei şi să aleagă în cunoştinţă de cauză organismul de învăţare şi formare.

În plus la cele menţionate, standardul ISO 29990:2010 poate fi folosit pentru a certifica furnizorii de servicii educative (certificarea ISO 29990). Astfel, el poate veni în completarea certificării ISO 9001. Prin urmare, furnizorii serviciilor educaţionale își pot implementa şi certifica un sistem de management integrat, dispunând de experienţa specifică furnizării de programe de formare, expuse în ISO 29990, ce poate fi aplicată la toate etapele de formare şi management al proceselor.

 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента