REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT

Primul Congres Naţional al Contabililor

E-mail Печать PDF
Недоступен ни однин перевод.

STIMAŢI, COLEGI, PARTENERI ŞI PRIETENI,

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO „EcoFin-Consult”, în calitate de reprezentant naţional şi membru al Organizaţiei Europene pentru Calitate,

Vă salută

la Primul Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova cu genericul „Rolul contabilului în asigurarea „sănătăţii” economiei naţionale”, consacrat sărbătorii profesionale „Ziua Naţională a Contabilului” şi care constituie unul dintre cele mai importante evenimente în calendarul profesiei contabile, în ultimii, cel puţin, optzeci de ani.<\p>

Consemnăm şi în Republica Moldova pentru al treilea an „Ziua Naţională a Contabilului”. În condiţiile economice şi sociale dificile, în care ne aflăm, afectate şi de criza economică globală de durată, doar eforturile individuale şi colective ale profesioniştilor din toate domeniile, inclusiv al contabilităţii, pot identifica şi recomanda soluţii judicioase pentru ieşirea din criză și relansarea economiei. La aceasta, vor contribui şi dezbaterile ce se vor desfăşura în cadrul Primului Congres al Contabililor din Republica Moldova. Or, profesia contabilă trebuie să anticipeze evenimentele, astfel fiind de un folos real economiei şi societăţii, tuturor provocărilor, dacă doriţi, mai cu seamă în zilele noastre.<\p>

În cadrul acestui Congres ne vom împărtăşi cele mai bune experiențe în domeniul contabilităţii, ultimele informaţii tehnice existente la nivel local şi internaţional, care, fiind aplicate ulterior în practică, ne vor conduce la o deschidere mai largă spre nou, spre tot ce se dovedeşte a fi mai avansat într-o profesie. Iar în condiţiile social-economice actuale acestea vor constitui un sprijin de neînlocuit pentru toate categoriile de beneficiari: antreprenori, investitori, instituţii de finanţare, Guvern.<\p>

De asemenea, prin intermediul Congresului, contabilii își vor exprima opiniile asupra chestiunilor de interes public, ce vor suna la unison, ca o voce puternică la nivel naţional, semnalând problemele cu care se confruntă în activitatea lor de toate zilele, astfel încât, cu siguranță, că vor fi auziți de cei ce reglementează profesia contabilă sau au tangență cu aceasta.<\p>

Considerăm important, ca prin intermediul acestui forum naţional ne vom atinge şi obiectivele stabilite: valorizarea profesiei contabile în societatea moldovenească, consolidarea acesteia, implementarea unei culturi şi tradiţii de breaslă, sporirea calităţii personalului care practică profesia contabilă şi, nu în ultimul rând, schimbarea atitudinii instituţiilor statului faţă de profesia în cauză.

Cu gratitudine,

Ion PRISĂCARU, preşedinte AO „EcoFin-Consult”

SCOPUL CONGRESULUI

Consolidarea profesiei contabile şi schimbarea atitudinii faţă de aceasta de către autorităţi, angajatori şi societate.<\p>

ORGANIZATOR

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO „EcoFin-Consult”, reprezentant naţional şi membru al Organizaţiei Europene pentru Calitate.

COORGANIZATOR

IS Fiscservinform

PARTENERI MEDIA

 • revista “Fisc.md”;
 • revista „Contabilitate şi audit”
 • revista „Fin-Consultant”.
 • LIMBA DE COMUNICARE

  Limbile oficiale ale Congresului sunt româna şi rusa.

  Congresul AO EcoFin-Consult continuă tradiţia interbelică

  Primul Congres Internaţional al Corpului Experţilor Contabili (CECCAR) a avut loc în anul 1923, iar ultimul, înainte de era comunistă, în anul 1939. În perioada interbelică, în anul 1931, la Bucureşti, şi-a ţinut lucrările cel de-al VII-lea Congres Mondial al Contabilităţii, concomitent cu Congresul al V-lea al Profesiei Contabile din România. E remarcabil faptul că al treilea Congres a avut loc în anul 1927, la Chişinău, iar al şaselea Congres s-a desfăşurat în anul 1933 la Cernăuţi. Congresele se organizau o dată la doi ani, tradiţie păstrată în România şi după perioada postdecembristă. În acest sens, CECCAR perpetuează şi salvgardează o tradiţie frumoasă, iar profesioniştii contabili din România luptă pentru a menţine această tradiţie şi actualmente.

  Primul Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova este doar o continuare a unei tradiţii ce ţine de profesia contabilă, temelia căreia a fost pusă în perioada interbelică.

  În cadrul congresului s-a decis:

  Primul Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova

  02 aprilie 2013

  Chişinău

  Primul Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova a scos în evidenţă multitudinea problemelor cu care se confruntă profesia contabilă în ţara noastră, a trasat unele concepte tangenţiale profesiei, a făcut apel de consolidare către toţi reprezentanţii acestei profesii.

  Întru realizarea scopurilor, atingerea obiectivelor, implementarea sarcinilor stabilite, Primul Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova

  HOTĂRĂŞTE:

  A mandata Comitetul organizatoric al Primului Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova să întreprindă următoarele:

  1. Demararea unui set de acţiuni în vederea creării în societate a unei atitudini responsabile faţă de profesia contabilă, cu implicarea şi concursul Guvernului RM, autorităţilor publice centrale şi locale, angajatorilor, organizaţiilor profesioniste, precum şi al organelor mass-media.

  2.Înaintarea demersurilor şi cererilor de rigoare către autorităţile publice abilitate, în scopul înlăturării discriminărilor admise pe parcursul anilor faţă de contabilii din instituţiile bugetare privitor la calcularea pensiilor de vârstă, precum şi la neatribuirea acestora în categoria funcţionarilor publici.

  3.Iniţierea negocierilor cu instituţiile guvernamentale corespunzătoare pentru revederea sistemului de remunerare a muncii contabililor în sistemul public.

  4.Studierea oportunităţii constituirii Sindicatului Contabililor din Republica Moldova, iar, după caz, susţinerea înregistrării acestuia la Ministerul Justiţiei.

  5.Solicitarea instituţiilor publice tangenţiale cu profesia contabilă a iniţierii unui dialog constructiv menit să stimuleze implicarea contabililor în procesul legislativ, cel de elaborare şi implementare a politicilor economice, financiare, bugetar-fiscale şi sociale, în procesul de conformare benevolă a contribuabililor, precum şi redactarea de urgenţă a unei noi redacţii a Codului fiscal (Titlurile I-V), şi a unui Titlu special al Codului fiscal (a unei legi speciale) „Plăţi sociale”.

  6.Elaborarea unui proiect de lege privind statutul contabilului cu ulterioara remitere a acestuia către autorităţile competente, în vederea aprobării unor reglementări concrete ce ar veni să asigure consolidarea profesiei, sporirea nivelului de calificare a contabililor, a calităţii profesiei contabile, a calităţii rapoartelor financiare şi informaţiei statistice.

  7.Elaborarea şi înaintarea propunerilor de modificări legislative în scopul protecţiei drepturilor civile şi de muncă ale contabililor în raporturile cu angajatorii din sectorul public şi privat.

  8.Elaborarea şi înaintarea propunerilor de modificări legislative în scopul ajustării din punct de vedere al tehnicii legislative a modificărilor operate în actele legislative şi normative, astfel încât să fie asigurat un termen rezonabil pentru a se lua act de noile reglementări, precum şi instituirea condiţiei obligatorii ca toate modificările operate să aibă o perioadă tranzitorie.

  9.Înaintarea recomandărilor corespunzătoare către instituţiile de învăţământ în vederea modificării curriculelor educaţionale în domeniu sub aspect aplicativ, inclusiv prin implementarea practică a procesului de certificare a contabililor.

  10.Iniţierea organizării Concursului anual „Cel mai bun contabil” (pentru sfera bugetară şi, respectiv, pentru mediul de afaceri).

  11.

  Organizarea Congresului Naţional al Contabililor din Republica Moldova, cel puţin, o dată la doi ani (în anii impari).

  12.Asigurarea distribuirii prezentei hotărâri tuturor factorilor de decizie, activitatea cărora are tangenţe cu prevederile acesteia şi demararea acţiunilor corespunzătoare întru îndeplinirea celor susmenţionate.

  Adoptată cu votul a 950 delegaţi ai congresului

  Secretariatul

   

  Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

  Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

  Преимущество интегрированной системы менеджмента