REPREZENTATOR AL R. MOLDOVA IN ORGANIZAȚIA EUROPEANA PENTRU CALITATE - EOQ
EOQ
AUDIT
Consulting ISO ISO 14001

ISO 14001

Reducerea impactului asupra mediului înconjurător prin implementarea ISO 14001

Hello! Odată cu creşterea interesului public faţă de protecţia mediului, devine tot mai evident faptul că atitudinea firmelor faţă de mediul înconjurător determină loialitatea clienţilor faţă de firmă.

Reducerea impactului asupra mediului înconjurător, în condiţiile în care responsabilitatea societăţii, cerinţele legale, sporirea preţului la energie sînt în creştere, devine o problemă pentru firme. O posibilitate verificată deja de soluţionare a acesteia o constituie sistemul de management de mediu ISO 14001 (SMM), prin intermediul căruia pot fi diminuate la minim poluarea mediului înconjurător, risipa de energie şi a resurselor.

Implementarea unui sistem de management de mediu în cadrul unei întreprinderi este necesară, deoarece fiecare produs, proces este în legătură cu mediul înconjurător, cu mediul de viaţă creat de om.

Obiectivul principal al implementarii unui SMM este reducerea impactului activitaţilor, produselor şi serviciilor organizaţiei asupra mediului. Ca rezultat întreprinderea obţine o creştere a profitului prin optimizarea folosirii resurselor (materii prime, energie), prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea costurilor aferente unor eventuale incidente de mediu.

Sistemul de Management de Mediu (SMM) este integrat în sistemul general de management al întreprinderii. Ca sistem general de management , acesta reprezintă un proces de permanentă analiză, planificare şi implementare; solicită angajarea conducerii superioare şi organizarea resurselor umane, financiare şi materiale, inclusiv - echipamente, pentru atingerea obiectivelor întreprinderii; în plus, solicită angajarea de resurse pentru sustinerea sistemului de management ca atare.
Un SMM se construieşte în jurul modului în care funcţionează organizaţia. Acesta se concentrează pe procesele de producţie ale organizaţiei şi pe sistemul general de management, şi nu pe nivelul de elemente poluante evacuate, care fac obiectul reglementărilor de mediu. Un SMM permite unei organizaţii să se preocupe de aspectele majore şi costisitoare ale activităţilor sale în mod proactiv, strategic şi cuprinzător, aşa cum doreste să o facă orice bun manager.
La baza SMM stau următoarele documente referenţiale:
  • ISO 14001:2004 - “Sisteme de management de mediu-Specificări şi ghid de utilizare”
  • ISO 14004:2004 -“Sisteme de management de mediu- Ghid privind principiile, sistemele şi tehnicile de aplicare ”
  • ISO 14031:2000 - ”Sisteme de management de mediu-Evaluarea performanţei de mediu”;
  • ISO 14050:1998 - ”Management de mediu vocabular”.
 

Prima Conferinţă Internaţională în domeniul calităţii din Republica Moldova

Программа консультаций по внедрению Системы менеджмента качества

Преимущество интегрированной системы менеджмента